T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI/ NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU


12.02.2018, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Odamıza gönderilen yazılarda;   

Ülkemizde kurulması planlanan nükleer santral projelerinde Türk firmalarının mevcut durumunu tespit etmek, santrali kuracak olan şirketlere Türk firmalarını tanıtmak ve yerli katkıyı artırmak amacıyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından on-line bir portal hazırlandığı, Portal vasıtası ile toplanan bilgilerin, ülkemizdeki santralleri kuracak şirketler ile paylaşılacağı belirtilmektedir. Söz konusu Portala aşağıdaki bağlantılar vasıtası ile ulaşılabilmektedir. 

·         Portala Ulaşım İçin (“Firmalar” sekmesi altında “Firma Envanter Kaydı” )

http://nepud.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa

·         Portala Yeni Kayıt İçin Direkt Erişim Bağlantısı

http://nepudenvanter.enerji.gov.tr/register.aspx

·         Kayıtlarını oluşturan (üye olan firmalar) aşağıdaki bağlantıdan üye girişi yapabilirler

http://nepudenvanter.enerji.gov.tr/

Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak Nükleer Santral Projeleri hakkında aşağıda yer alan bilgiler paylaşılmıştır. Üyelerimizin söz konusu projelere ait ihalelerden haberdar olması açısından aşağıda yer alan bilgiler önem arz etmektedir.

Akkuyu Nükleer Santral Projesi Hakkında Bilgiler

12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15.07.2010 tarihli ve 6007 sayılı Kanunla Onaylanması uygun bulunan, 27.08.2010 tarihli ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin (NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile ülkemizde ilk nükleer santral kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Projenin yürütülmesi için özel hukuk hükümlerine tabi olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. isimli bir Proje Şirketi kurulmuştur.

Nükleer santralin kurulumuna ilişkin mal ve hizmet alımları bahse konu şirket tarafından açık ihaleler ile yapılacaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurucusu ve işleticisi olacak olan Akkuyu Nükleer A.Ş. önümüzdeki dönemlerde açacakları ihaleleri internet siteleri aracılığıyla duyuracaktır.

Bu sebeple, şirketlerimizin ihalelerden haberdar olabilmeleri için Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Rosatom’un internet sitelerine aşağıda sıralanan bağlantılardan ulaşmaları ve takip etmeleri faydalı olacaktır:

1.      http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-ankara

2.      http://www.akkunpp.com/akkuyu-ngs-as-moskova

3.      http://www.akkunpp.com/rosenergoatom-konzerni-as-subesi

4.      http://www.akkunpp.com/niaep-jsc-cjsc-ase

5.      http://www.akkunpp.com/tedarikcilere

6.      http://zakupki.rosatom.ru/en/

 

Sinop Nükleer Santral Projesi Hakkında Bilgiler

03.05.2013 tarihinde Japonya Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türkiye'de Nükleer Güç Santralleri Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Ülkemizin nükleer güç santrallerine ilişkin 2023 hedefi, iki nükleer santralin (8 ünite) işletmeye alınması, üçüncü nükleer santralin (ilave 4 ünite) de inşaatına başlanmasıdır.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından kurulan EUAS International ICC şirketinin de ortak olacağı Sinop Projesi kapsamında Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ana yüklenici olacaktır.

Halihazırda Proje ortakları tarafından bir fizibilite çalışması yürütülmekte ve Türkiye’de üretilebilecek ürünleri belirlemek için çalışılmaktadır. Fizibilite çalışması sonucunda hangi ürünlerin Türkiye’den temin edileceğine karar verilecektir. Mart 2018’de fizibilitenin tamamlanması beklenmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

İRTİBAT BİLGİLERİ:

Hakan Hatipoğlu – Endüstri Mühendisi

Telefon: 0312 212 64 20 – 7533

e-posta: hhatipoglu@enerji.gov.tr

 

Sabri Anıl İLGÜN  – Elektrik-Elektronik Mühendisi

Telefon: 0312 212 64 20 – 7535

e-posta: anil.ilgun@enerji.gov.tr

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.