KVKK VE VERBİS'E KAYIT WEBİNAR SEMİNERİ HK.


14.09.2020, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel  hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00’te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte sunulmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde KVKK ve bu kapsamda KOBİ’lerin yükümlülükleri hakkında bilgi verileceği ve son kayıt tarihi büyük ve orta ölçekli işletmeler için 30/09/2020, mikro ve küçük ölçekli işletmelerden ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise 31/03/2021 olan VERBİS kaydı; ilgili ekran görüntüleri üzerinden anlatılacağı ve seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkında sorularının cevaplandırılacağı belirtilmiş olup, bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

EK: KVKK Bilgilendirme Semineri (1 sayfa)

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.