İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ, 11.06.2019


30.05.2019, Perşembe

Sayın Üyemiz,

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza gönderilen yazıda;

Danıştay 6. Dairesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2017/4783, 2017/4842, 2017/4840, 2017/7567 sayılı kararları ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin dava konusu edilen bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, uygulamalarda yaşanan sıkıntılar nedeni ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı çalışmalarının hızlandırıldığı, bu doğrultuda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri esas alınarak hazırlanan taslak yönetmeliğin onaylanmak üzere Meclislerine sunulduğunu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda aşağıda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizin yine ekte yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 11.06.2019 mesai bitimine kadar görüşlerinizin ecem.saran@ebso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Ayşen ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı

 

EKLER:

1. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı

2. Görüş Bildirme Formu

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.