İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ / CHICAGO BOAT SHOW İLE EŞ ZAMANLI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ


06.08.2018, Pazartesi

 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
İstanbul İhracatçı Birliği ( İİB ) Genel Sekreterliği’nden Odamıza gelen yazıda, 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve İİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda yat sektörüne yönelik olarak,  Amerika’da gerçekleştirilecek Chicago Boat Show Fuarı ile eş zamanlı olarak 2019 yılı Ocak ayı içerisinde bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesinin planlanmakta olduğu bildirilmektedir. Söz konusu Ticaret Heyeti programının, iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye’de faaliyet gösteren yat ve ekipman ihracatçılarının ürünlerini ve faaliyetlerini Amerika’da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.
 
Bahse konu heyet programı 2011/1 Sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50’ye yakın devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.
 
Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan heyet programı çerçevesinde Türk ve Amerikalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, muhatap kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.
 
Söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesini teminen heyet programına katılmak isteyen üyelerimizin ek’te yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak  en geç 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği’ne (E-posta: gemi@iib.org.tr – Faks: 0212 454 05 01) göndermeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla,
 
  
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter 
 
 
 
İrtibat :
Selin Özsoy 
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
T: 0212 454 09 99 / F: 0212 454 05 01 - 02
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.