HAVELSAN 2. İŞ EKOSİSTEMİ BULUŞTAYI / 07 ARALIK 2017


06.12.2017, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nden (HUKD) Odamıza gelen yazıda;

07 Aralık 2017 tarihinde Bilkent Otel Ankara’da  “HAVELSAN 2.İş Ekosistemi Buluştayı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

HAVELSAN ana faaliyet alanlarını destekleyen firmalarla birlikte büyümeye dönük ortak hedefler ile eşgüdüm içerisinde hareket ederek rekabet avantajı kazanmaya yönelik, güçlü bir HAVELSAN alt sanayi kümelenmesinin gerekliliklerini ve bu doğrultuda atılması gereken adımları paylaşmak, HAVELSAN projelerinde rol alan her bir firmanın yeteneğini kendi yeteneği olarak değerlendirerek, bu verimli etkileşimi üstlenilen tüm projelere yansıtıp güçlü bir işbirliğinin, etkin bir iletişim ve eşgüdüm ağının ve uzun kalıcı sürdürülebilir işbirliği olanaklarının tesis edilmesinin hedeflerini paylaşmak üzere tedarikçilerin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.

HAVELSAN 2.İş Ekosistemi Buluştayında;

-      HAVELSAN Tedarik Süreci ve Uygulamaları Esaslarını aktarmak,

-      HAVELSAN İş Ekosistemi Uygulamaları kapsamında uzun vadeli çalışmak istenilen firmaların profilini ortaya koymak,

-      HAVELSAN Tedarik süreçlerinde planlamakta olunan geliştirmeleri aktarmak,

-      Tedarikçilere faydalanabilecekleri Teşvik ve Krediler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgi aktarılmasını sağlamak,

-      HAVELSAN olarak Ana Yüklenici Rolü gereği, sektörel sorumlulukları kapsamında yerli katkı oranını yükseltmek amaçlanmıştır.

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda bahse konu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin http://isekobulustay2017.havelsan.com.tr/Default.aspx linkinde yer alan kayıt formunu en geç 06 Aralık 2017, Çarşamba gününe kadar doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

İletişim Bilgileri:

Yavuz EKİNCİ, İş Ortakları ve Tedarikçi Yönetimi Müdürü

isekobulustay2017@havelsan.com.tr

Tel: (312) 219 57 87 / 1546 ve 0 533 139 72 26

Seda KÖSE, İş Ekosistemi Uzmanı

isekobulustay2017@havelsan.com.tr

Tel: (312) 219 57 87 / 1548 ve 0 506 670 53 68

Selim MORAN, İş Ekosistemi Uzmanı

isekobulustay2017@havelsan.com.tr

Tel: (312) 219 57 87 / 2629 ve 0 532 690 07 11

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.