EBSO / TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI SEMİNERİ 5 ŞUBAT 2019 EBSO


30.01.2019, Çarşamba

 
Sayın Üyemiz,
 
Ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi için üretim ve ihracata ağırlık verilmesi gerekliliğini, büyüme rakamları içinde en büyük etkiyi imalat sanayiinin yapıyor oluşunu her platformda dile getiren, “üretim yoksa kalkınmak hayaldir” diyerek yerli üretimi destekleyen Odamız,  yerli üreticilerin korunmasını son derece önemsemektedir.
 
Bu çerçevede 5 Şubat 2019 Salı günü saat 14.00-17.00 arasında Odamız 6.Kat Meclis Salonu’nda, Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi, Gözetim, Korunma, Kota ve Tarife Kontenjanları Dairesi ve ilgili Sektör dairesi uzmanları tarafından aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacak “Ticaret Politikası Savunma Araçları” başlıklı ücretsiz bir seminer düzenlenecektir. 
 
- Damping ve damping önlemi nedir? Damping soruşturması başvurusunun yasal gereklilikleri (yeterli delille desteklenmiş bir başvuru, yerli üretim dalının temsil yeterliliği vb) nelerdir? 
- Korunma önlemi nedir? Korunma önlemi soruşturması başvurusunun yasal gereklilikleri nelerdir? 
- Damping ve sübvansiyon soruşturması açılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?
- Korunma önlemi soruşturması açılabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?
- Damping önlemi ile korunma önleminin farklılıkları nelerdir? 
- Damping ve süspansiyon soruşturması yürütülmesi ve sürecin işleyişine ilişkin bilgi, 
- Korunma önlemi soruşturması yürütülmesi ve sürecin işleyişine ilişkin bilgi,
- Soruşturma neticesinde önlemin yürürlüğe girmesi ve uygulanmasına ilişkin bilgi,
- Gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin bilgilendirme.
 
Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin en geç 4 Şubat 2019 Pazartesi gününe kadar ekteki katılım formunu doldurarak bilgi vermeleri rica olunur. (ekonomikiliskiler@ebso.org.tr ; Tel : 0 232 455 29 44 - 455 29 46)
 
Saygılarımla,
 
  
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter 
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.