DÜZENLENMEMİŞ ALANDA YER ALAN TEKNİK DÜZENLEMELERİN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİ


05.01.2021, Salı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24'üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, ekte AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte sunulan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin 7 Ocak 2021, Perşembe günü mesai bitimine kadar ekli görüş bildirme formuna işlenerek Odamıza (ekonomikiliskiler@ebso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

EK: Yönetmelik Taslağı

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.