DEİK / KAZAKİSTAN DOĞALGAZ VE PETROL SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


10.10.2018, Çarşamba

 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in Odamıza göndermiş olduğu yazıda;
 
Dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinden olan Kazakistan’da üretim potansiyeli giderek artarken, sektörde faaliyet gösteren firmaların çeşitli ürün, makine ve ekipmanlarla endüstriyel müteahhitlik, lojistik, müşavirlik ve diğer hizmetlere olan ihtiyacının da önemli ölçüde artış göstermekte olduğu belirtilerek, Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alması, ihracat potansiyelimizin ve Kazakistan petrol sektöründeki operatörlerin kaliteli ürün ve hizmetlere erişim olanaklarının artırılması amacıyla, 23 Ekim 2018 tarihinde, 14:30 – 17:30 saatleri arasında DEİK‘te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Levent – İstanbul) Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satın alma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. 
 
Toplantıda ilgili Kazak kurumlarının temsilcileri tarafından petrol ve doğalgaz sektöründeki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, sektörde ürün ve hizmet sağlayıcısı firmalardan beklentiler,  aralarında Tengizchevroil LLP, North Caspian Operating Company N.V., Karachaganak Petroleum Operating B.V. ve diğer firmaların bulunduğu ana operatörlerin  ön yeterlilik ve ihale süreçleri ve satın alma planları hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacak ve katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır. 
 
Bu kapsamda, toplantıya özellikle aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren firmaların katılımında fayda görülmektedir:
 
- Petrol ve doğalgaz sektörü temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet üretimi,
- Petrol ve doğalgaz sanayii için çeşitli ürün, makine ve ekipman üretimi ve tedariği,
- Endüstriyel mühendislik ve müteahhitlik,
- Proje yönetimi, teknik danışmanlık ve müşavirlik.
 
Bahse konu toplantıya katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin 19 Ekim 2018, saat 18:00’a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/749/11573  internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  
 
Bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımla,
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.