DAHİLDE İŞLEMELERE VERİLEN EK SÜRE HK.


08.01.2021, Cuma

Sayın Üyemiz,

31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazete (5. Mükerrer) yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)” ile dünya genelinde yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak;  31.12.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.