ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI/ ÇED YETERLİK BELGESİ TASLAĞI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ


18.03.2019, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “ÇED Yeterlik Belgesi Taslağı”nın hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Taslak ve “Görüş Bildirme Formu” https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2725&lst=DuyurularListesi linkinde yer almaktadır.

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak 21.03.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

İLETİŞİM

İş Geliştirme ve Meslek Komiteleri

Arzu B. YALABIK

Tel: 455 29 78

E-posta: arzu.yalabik@ebso.org.tr

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.