ASKIYA ALMA SİSTEMİ TEMDİT BAŞVURULARI HK.


22.02.2021, Pazartesi

Sayın Üyemiz,
 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları’ ndan alınan bir elektronik postada; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.
 
Ek’te hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. Elektronik posta’da devamla; AB İthalat değeri 15.000 avro’ nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen eşyaların kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01.03.2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı nezdinde temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu elektronik postada, başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Elektronik postada yer alan notta, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2021/18) incelenebileceği belirtilmiştir.
 
Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
 
 
İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
 
Kimyasallar, Maden – Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
 
Muhammet HARTAVİ        Uzman
T: 0312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr
Burak AVCI                          Uzman
T: 0312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr
 
Elektrik – Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
 
Fundagül BACI                   Uzman
T: 0312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY                       Mühendis
T: 0312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 
 
 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.