7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU


01.06.2018, Cuma

                                                                                                                                                       

Mali İşler / 01.06.2018 /17858777-855.1-6388

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu' nun 24. ve 25. Maddelerine göre, "Yıllık Aidat" ve "Munzam Aidat" ilk taksitlerinin Haziran, ikinci taksitlerinin ise Ekim ayı sonuna dek ödenmesi gerekmektedir. Oda Meclisimizin 25.12.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen Aidatlar ve Ücretler Tarifemize göre 2018 yılı aidatlarınızın ilk taksitleri arka sayfada belirtilmiştir.

Munzam Aidat dökümleri belirtilmemiş üyelerimizin, aidat tutarlarının hesaplanması için, gerçek kişi ise 2017 yılı Gelir Vergisi, tüzel kişi ise Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Odamıza iletmeleri gerekmektedir. Gerçek kişiler için ticari kazanç toplamı, tüzel kişiler için ticari bilanço karları üzerinden %0.5 (binde beş) oranında hesaplanacak munzam aidat rakamları buna göre tahakkuk ettirilecektir.

Birden fazla Odaya kayıtlı olan üyelerimiz durumlarını belgeleyerek, yıllık aidatlarını ½, munzam aidatlarını munzam aidat tutarı/kayıtlı olunan oda sayısı oranında ödeyebilirler. Kayıtlarımızda bilgileri bulunan üyelerimizin aidatları buna göre bölünerek hesaplanmıştır.

Aidat borçlarınıza ilişkin bilgileri, www.ebso.org.tr adresindeki Online Hizmetler menüsünden kullanıcı adı olarak EBSO sicil ve şifre olarak vergi kimlik numaralarınızı girerek öğrenebilir ve ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıca, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10. maddesinin 9. fıkrası ile gecikmiş Oda aidat borçları uygulama kapsamına alınmıştır:

  • Yapılandırma 31.03.2018 tarihinden önceki (bu tarih dahil) aidat borçları içindir.
  • Toplam anapara borcu ödenecek olup, gecikme faizleri silinecektir.
  • Ödeme peşin veya en fazla 6 taksit olarak yapılabilir
  • Peşin ödemeler için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2018’dir.
  • Taksitli ödemeler için vadeler:  31 Temmuz 2018 – 31 Ağustos 2018- 01 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 – 30 Kasım 2018 – 31 Aralık 2018’ dir. Bu vadelere göre kredi kartına taksit yapılabilir.
  • Yapılandırma için en geç 31.Temmuz.2018 tarihine kadar, ekli dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Detaylı bilgi için kurumsal internet sayfamızdaki bilgi yazısını okuyabilir veya Mali İşler Müdürlüğümüz ile görüşebilirsiniz.

Siz Sayın Üyemizin, aidatlarını süresi içinde ödenmesi hususunda göstereceğiniz anlayış ve katkılara teşekkür eder,  2018 yılı aidatlarınızın ilk taksitleri ile varsa geçmiş yıllara ait aidat borçlarınızın en geç 30 Haziran 2018 tarihine dek aşağıda yer alan banka hesap numaralarından birine havale, Odamız veznesine nakit veya kredi kartı ya da yukarıda belirtilen internet adresimizden online olarak yatırılmasını rica ederim.

Gereği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

                                                                                                                                                 

EK: Yapılandırma başvurusu dilekçe örneği./userfiles/files/7143_Kanun_Basvuru_Dilekcesi(1).docx

 

Akbank Halit Ziya  284 TR 82 0004 6002 8488 8000 1041 62
Garanti B. İzmir Ticari 100 TR 96 0006 2000 1000 0006 2957 33
Halkbank İzmir 430 TR 58 0001 2009 4300 0016 3412 19 
İş B. İzmir 3400 TR 16 0006 4000 0013 4000 0740 80
TEB İzmir 40 TR 64 0003 2000 0000 0034 1133 78
Vakıfbank Kemeraltı 15 TR 32 0001 5001 5800 7297 1306 92   
Ziraat B.    Girişimci Dinamik 2616 TR 17 0001 0026 1638 1785 5350 66

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.