SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Ayşen ŞAHİN Sevcan ŞENTÜRK Gürcan ÖZPENPECİ
     
Genel Sekreter Yardımcısı Yatırım Teşvik Şefi Dış Ticaret Uygulama Şefi
E-Posta : aysen.sahin@ebso.org.tr E-Posta : sevcan.senturk@ebso.org.tr  E-Posta: gurcan.ozpenpeci@ebso.org.tr
Telefon  : 0 232 4552952 Telefon  : 0 232 4552953 Telefon: 0 232 4552992
Faks       : 0 232 4464385 Faks       : 0 232 4464385 Faks    : 0 232 4214812

 

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, teknik inceleme ve ekspertiz gerektiren kapasite, bilirkişi, imalat yeterlilik belgesi v.b. raporları düzenler. Fire, zayiat ve randıman tespit çalışmalarını yürütür. Üyelerimizden ve TOBB’dan talep gelmesi halinde kapasite kriter taslakları hakkında Odamız görüşünü hazırlar, güncelleştirilmesi için çalışmalarda bulunur.

Yatırım Teşvik Şefliği: Yürürlükteki Yatırım Teşvik Mevzuatı gereği Oda’ya verilen görevlerin yürütülmesini sağlar.

Dış Ticaret Uygulama Şefliği: Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Odalara verilmiş, A.TR., EUR.1, EUR, MENŞE, FORM A Belgelerinin onayını yapar, belge ile raporları düzenler ve onaylar.


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.