BAŞKAN'IN MESAJI

ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN ARDINDAN

İzmir İktisat Kongresi; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrasında Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını da elde etmesi adına organize ettiği önemli ve tarihi bir toplantı niteliğindedir. Çok kritik tarihi süreçlere tanıklık eden Kongre’lerin beşincisinin Cumhuriyetimizin 90. yılında gerçekleştirilmesi de ilk Kongre’nin taşıdığı ruh açısından ayrı bir değere sahiptir.

Bu anlamda Kongre’yi organize eden, Kalkınma Bakanlığı’na, Kongremizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere Bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Beşincisi gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi, 3 gün boyunca 4 bini aşkın katılımcıyla yoğun bir ilgi görmüştür. 34 panelde 240 panelist, Dünya, Türkiye ve İzmir ekseninde “Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” ana temasında değerli görüşlerini paylaşmışlardır.

İlk Kongre ile sıfırdan başlayan bir ekonomik yapılanmanın temelleri atılırken, beşinci Kongre ile yeniden şekillenen dünya düzeninde Türkiye’nin yeri ve ana konuları tartışılmış, 2023 hedefleri sorgulanmıştır. Ancak, ana tema kapsamında, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda çok daha net vizyoner bir bakış açısı konamadığının da altını çizmekte fayda görüyorum.

Ar-ge’den, yatırım ortamına, bürokrasiden mali disipline kadar tüm konularda görüşlere yer verilmiş olsa da, özellikle hemen hemen tüm oturumlarda;

1.    Klasik eğitim sistemindeki kalite sorgulanarak, mesleki eğitimin öne çıkarılması gerektiği,

2.    Yargı ve vergi sistemindeki aksaklıkların Türkiye’nin önünde engel teşkil ettiği,

3.    ABD ile AB arasında imzalanacak Transatlantik anlaşmaya taraf olunması zorunluluğu,

4.    Türkiye’nin 2023 hedeflerine bu yapıyla ulaşılamayacağı,

5.    Orta gelir tuzağına düşmemek için mutlaka Türkiye’nin yüksek istikrarlı büyüme oranına ihtiyacı olduğu,

6.    Düşük tasarruf oranı,

7.    Gelecek açısından çok yüksek bir potansiyel barındıran Türkiye’nin reformlarla bunu desteklemesi gerektiği,

8.    Güney Kore’nin Türkiye karşısındaki gelişimi

gibi çok bilinen konular panelistler tarafından birçok kereler ifade edilmiştir.

 

Tüm bunlar göstermektedir ki; Türkiye planlı ve düzenli olarak atacağı adımlarla, hayata geçireceği reformlarla önündeki engelleri ancak temizleyebilecektir. Aksi takdirde varolan başarı, kazanımlar, edinilen tecrübe, bizi bir yere kadar götürecektir. Oysa ki, bizim temennimiz Ulu Önder Atatürk’ün de arzusu olan “Türk milletinin en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığını yükseltmek” hedefine ulaşabilmesidir.

Türkiye için, Türk Milleti için bu ve daha nice arzusu, nice başarılarının ardından aradan geçen 75 yıla rağmen, Türk milletinin gönülden bağlı olduğu Ata’sına olan sevgisi, minnettarlığı her geçen gün artarak devam etmektedir, etmeye de devam edecektir. Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyoruz.

 

Kasım ayı, Odamız açısından da, önemli bir değerimizi kaybettiğimiz bir ay olmuştur. Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Sevgili Kani Aydoğdu’yu bu vesileyle Odamıza, İzmir’e olan katkılarından ötürü bir kez daha minnetle ve rahmetle anarken, acılı ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıŞifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.