BAŞKAN'IN MESAJI

ORTAK PAYDA ETRAFINDA UZLAŞMALIYIZ

Gelişmiş ülkelerden kaynaklanan ancak, tüm dünyaya sirayet eden küresel krizin 5. yılından itibaren, parasal genişlemenin yavaşlatılacağı açıklamaları ile beliren yeni riskler, yönünü gelişen piyasalara çevirmiştir.

Bir başka deyişle; gelişen ülkeler yavaş da olsa iyileşme belirtileri gösterirken, küresel konjonktür bu kez gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanabilecek sorunlara odaklanmıştır. Bu bağlamda kırılgan beşli kavramının gündeme gelmesi ve ne yazık ki, bu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunması üzüntü vericidir.

Böyle bir süreçte; Türkiye'de yaşanan hukuki, siyasi ve ekonomik gelişmeler olası sert küresel rüzgarlar karşısında bizlerin çok daha ciddi zararlar görmesine neden olabilecektir. Zira sıcak paraya bağımlılığımız çok yüksek olup, faizlerdeki olası artışların etkileri ise çok hızlı ve derin olabilecektir.

Ayrıca reel sektörün 166 milyar dolarlık döviz pozisyon açığı, kur artışı karşısında riski açıkça ortaya koymaktadır.

Bu nedenle; iktidarıyla-muhalefetiyle, ekonomi yönetimiyle-ekonomik birimleriyle tüm kesimlerin sağduyulu olması gerekmektedir. Bu bağlamda dünün koşullarına göre yapılanmış bakış açıları, anlayışları ve söylemleri değiştirmeliyiz.

Herkesin ve her kesimin, ekonomik ve siyasi olarak ortaya çıkan ve küresel ölçekte Türkiye algısına zarar veren fotoğrafın değiştirilmesine elbirliği ile katkı vermesi elzemdir.

Odaklanılacak acil ve öncelikli amaçlar; tüm kurum ve kurallarıyla işleyen demokratik hukuk devleti, yüksek standartlara ulaşmış insan hakları, güçlü ve inovatif bir reel sektör olmalıdır. Bu amaçlar, bu ülkede yaşayan herkesin ortak paydasıdır.

Yeni ve ortak akıl bunun için, özellikle de siyaset kurumunun üzerine düşeni gecikmeden yapmasını, ortak paydalar temelinde de tüm toplum kesimlerinin buna destek vermesini zorunlu kılmaktadır.

2013 yılı, barışa, kardeşliğe ve hoşgörüye ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermişken, son olaylar ile siyasi kaosun önümüzde önemli bir risk teşkil etmesinden ve ekonomiyi olumsuz etkilemesinden iş dünyası olarak, ciddi endişe duyuyoruz.

Hukukun üstünlüğü ilkesi esas alınarak, bahsi geçen iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmeli, hiçbir soru işaretine mahal verilmemelidir. Kamu vicdanının zarar görmesine müsaade edilmemelidir. Unutmayalım ki, kazanımlarımız gibi kayıplarımız da hepimizindir.

Bizler üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat gerçekleştiren kesim olarak;  ülke itibarını zedeleyen, ekonomiyi siyasetin önüne çeken, birlik ve beraberliği bozan her türlü girişimin ve düşüncenin karşısındayız.

Gelişen ülkeler, hızla toparlanma eğilimini sürdürürken, Türkiye saat başı değişen gündemlerle, motivasyonunu, enerjisini ve toplumsal barışını her geçen gün daha çok kaybetmektedir.

Bu noktada, herkesin üzerine düşen hassasiyeti göstermesi en büyük temennimizdir.


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıŞifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.