BAŞKAN'IN MESAJI

İŞ DÜNYASI BİR YANDAN GÜLERKEN, DİĞER YANDAN ÜZÜLMESİN!

EBSO Heyeti olarak; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ı 16 Haziran’da ziyaret ettik.

Ülkemizin en önemli gündem maddesi olan terör başta olmak üzere, sınır komşularımızla yeniden ticaret yapabilmenin, iç talepte zayıflayan yatırımları canlandırmak adına teşviklerin önemine değindik. Gerek 100 büyük firma çalışmamızda, gerekse 500 büyük firma çalışmasının sonucunda ortaya çıkan, kur ve faiz artışının finansman maliyetlerini arttırması ve bunun da üretimin sürdürülebilirliği adına yarattığı sorunun altını bir kez daha çizdik.

Sanayi 4.0’ı konuştuğumuz bugünlerde, önceliğin sanayi 4.0’ın altyapısını oluşturacak olan eğitim sistemimizin yeniden revize edilmesi ve eğitim 4.0 kapsamında mesleki eğitimde Avrupa’da uygulanan örneklerin temel alınmasında geç kalınmaması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Türkiye Kalkınma Bankası’nın daha etkin bir yapıya bürünerek, Sanayi 4.0 için de kaynak yaratabileceği önerimizi paylaştık.

Eximbank’ı, çeklerle ilgili yaşanan sorunları, Kalkınma Ajanslarını, Serbest Bölgeleri, İzmir’in konularını, çalışma hayatına ilişkin sanayicileri pratikte sıkıntıya sokan hususları, ilgili Bakanlarımıza aktarma fırsatı bulduk. Detaylarına EBSO Haber’in içinde ulaşacağınız Ankara ziyaretimizde; Bakanlarımızın İzmir’e ve Odamıza olan yaklaşımlarından, verdikleri olumlu mesajlardan, davetlerimize icabet etmekten duyacakları memnuniyetten EBSO Heyeti olarak bizler de umutlandık, mutlu olduk.

Sayın Başbakanın ilk grup toplantısından bu yana üretim ve yatırım odaklı verdiği mesajların etkisini tüm Bakanlarımızda görmekten, Sayın Başbakan’ın Başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun aktif olarak çalışmasından büyük memnuniyet duyduk. Hatta bu Kurul’un ve 65. Hükümet’in de ilk icraatı olan yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reform paketindeki bazı düzenlemeler, oldukça yerinde alınmış kararlardır.

TBMM’ne sunulan ancak detaylarını tam görmediğimiz pakette; özellikle damga vergisi, harçlar gibi üstümüzdeki gereksiz yüklerin kaldırılıyor olmasını, yatırımlardaki bürokrasiyi azaltacak adımların atılmasını ve uluslararası şirketlere yönelik teşvikleri olumlu görmekle birlikte, teşviklerin haksız rekabet yaratmayacak şekilde uygulanmasını ümit ediyoruz. 

Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımların artması büyümemiz ve kalkınmamız adına en çok önemsediğimiz konulardan biridir. Ancak, doğrudan yabancı yatırımlar bu kadar önemliyken ve iş dünyasına biraz nefes aldıracak yatırım paketi gündemdeyken, Adalet Komisyonu’nda görüşülmekte olan şirketlere kayyım atanmasına ve şirketlerin ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de kayyıma devredilmesine ilişkin düzenlemelerin ise, bir o kadar iş dünyası açısından riskler taşıdığı düşüncesindeyiz.

Kayyım atanması, üreten ekonomi politikası ile çelişmekle birlikte doğrudan yabancı yatırımcıyı kaçırtan bir uygulama niteliğindedir. Çünkü Tasarıyla, Kayyım tedbirlerinin uygulanacağı suçların kapsamı oldukça genişletilmekte bu da şirketlerin hareket alanını daraltmaktadır. Kayyım tarafından yetkilerin orantısız kullanılması, kendilerine hiçbir tazminat davası açılamaması söz konusu iken; geriye getirilmesi mümkün olmayan zararların nasıl telafi edileceği, ticari hayat üzerindeki etkisi, şirketlerin ticari yaşamdaki güvenceleri, özgürlükleri, ticari yaşamın istikrarı, rekabet koşulları gibi önemli hususlardaki olası değişimler, bizleri endişeye sevk etmektedir.    

TBMM’nde bekleyen yatırım reform paketi, patent reformu, hazırlık aşamasındaki üretim paketi, çek tasarısı ve teşvik paketi ile Hükümetimizin bir yandan yüzümüzü güldürürken, diğer yandan da tedirgin edici risklerle bizleri karşı karşıya getirmeyeceği inancıyla bu yanlıştan dönmesini, üretim ve yatırım odaklı politikaların devamını tüm sanayicilerimiz adına diliyor ve istiyoruz. Ramazan ayının ruhuna yakışır bir şekilde toplumumuzun sergilediği davranışların, birlik ve beraberliğimizin, hoşgörümüzün artarak devam ettiği günleri görebilmek dileği ile tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum.


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıYayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.