BAŞKAN'IN MESAJI

ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN KONUMUZ: ENERJİ MALİYETLERİ

Enerji zamları ile girdiğimiz yeni yılın ilk ayında, İran kaynaklı sanayide doğalgaz ve elektrik kısıntılarına maruz kaldık. Sermaye yetersizliği en üst noktaya ulaşan firmalarımızın, enerji maliyetlerine, motorin ve hammadde fiyat artışları ile yeni yıl zamları da eklendiğinde rekabet etme şansı, sağlıklı fiyatlandırma imkanı ve öngörülebilirliği risk altına girmiştir.

Bu süreçte; “Güçlü üretim, güçlü ihracat ve güçlü kalkınma için tek hedef istikrar” ana teması ile açıklanan ekonomi paketinin bir ayağı olan hazine destekli yeni kefalet paketinde yer alan; yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destekleri sınırlı da olsa, üreten kesime nefes aldıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Ocak ayının ilk haftasında üyelerimize yapmış olduğumuz ankette; 2022 yılına ilişkin en büyük risk olarak; kurlarda istikrarsızlık ve enflasyon artışı beklentisi öne çıkarken, firmalarımızın %55’i, 2022 ilk yarısında ekonominin kötü olmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Bu kapsamda; küresel pazarda yakalanan rekabetçi olma ve yeniden yapılanan tedarik zincirlerinden pay alma fırsatını kaybetmemek ve üretimin sürdürülebilirliğini riske atmamak için üyelerimizden gelen şu görüşlerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini ümit ediyoruz.

1. Kira bedelinin üstüne çıkan faturalar karşısında, söz konusu zamların geri çekilmesi, bundan sonra yapılacak zamların da, enflasyon oranını geçmeyecek şekilde düzenlenmesinin yasa ile teminat altına alınması,

2. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek; doğalgaz, elektrik ve akaryakıt tüketimleri üzerinden alınan %18’lik KDV’nin %1’e indirilmesi,

3. Üç ay-1 yıl sonrasına satış yapan ve bugünden fiyat vermek zorunda kalan üreticiler, 1 ay sonraki faturayı öngöremediği için zarar etme ve üretimi kısma riski ile karşı karşıyadır. O nedenle, fiyatların indirilerek, 6 ay sabit fiyat uygulamasına gidilmesi,

4. Sanayi tesislerinin kendi enerjisinin bir kısmını veya tamamını üretebileceği yenilenebilir enerji üretimi yapmasının, verimlilik projelerinin ve ilgili yatırımların desteklenmesinin sağlanması (hibe, teşvik, vergi indirimi/muafiyeti)

5. Enerji üzerinden alınan tüm vergi ve benzeri eklerin bu süreçte kaldırılması,

6. Enerji arz güvenliğinin sağlanması adına; Milli Enerji Politika ve Stratejisi oluşturulması, mevcut ve verimsiz iletim ağlarının yenilenmesi,

7. Her fabrikanın yıllık tüketim miktarına göre birim fiyatların belirlenmesi: küçük esnaf, KOBİ ve büyük işletmeler, ihracat katkısı yüksek sektörler ve stratejik sektörlere farklı tarifeler uygulanıp, ülkenin üretim gücünün korunması,

8. Ekonomik kaynakların daha uzun süreli ve verimli nükleer santral veya alternatif yenilenebilir GES, RES gibi projelerde değerlendirilmesi,

9. OSB’lere; tüketim noktası haricinde başka bir noktaya GES–RES üretim tesisi kurulması hakkının getirilmesi, ‘Aynı Dağıtım Bölgesi’ içerisinde tesis kurma kısıtı ile ilgili dağıtım bölge kısıtının genişletilmesi, ayrıca belirli limitlerde bölge dışında ülke çapına genişletilmesi,

10. GES ve RES yatırımlarında ithalat ve vergide teşvik/muafiyet sağlanması, ek maliyet uygulamalarının kaldırılması/düşürülmesi, düşük maliyetli finansman ve arazi tahsisinin sağlanması,

11. Ülke genelindeki OSB’lerin belli bir yüzde de olsa kendi elektriğini üretmesi ve olası ithalat kaynaklı kesintilere karşı önlem alabilmek için, OSB’ler içine enerji santrali tesisi kurulumunun teşvik edilmesi,

12. OSB’lere doğalgaz dağıtım lisansı verilerek, katılımcılarının serbest tüketici sayılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması,

13. OSB sanayi işletmeleri ile OSB dışı sanayi işletmeleri arasındaki eşitsizliğin kaldırılması, çift fatura uygulamasından çıkılıp, standart tarifeye dönülmesi.


Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Önceki YazılarıYayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.